CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI PHƯƠNG ĐÔNG PLASTIC !
Chun lỗ các size theo yêu cầu
Xem nhanh
Chun bản  từ 2,5 cm đến 7cm
Xem nhanh
Chun đen bản 2,5cm-7cm
Xem nhanh
Chun dệt logo bản 2cm-5cm
Xem nhanh